Sousloví “codex rescriptus” pochází z dob, kdy CMYK nebo RGB byly jen shlukem písmen. Z doby před 12. stoletím, kdy byl pergamen nahrazen papírem. Znamená “kniha dvakrát napsaná” – kniha, která byla napsána na již jednou použitý pergamen, z něhož byla ta původní seškrábána, když už byla očtena a svému majiteli se omrzela. Materiál byl cennější než myšlenky a slova. Věříme, že u našich knížek tomu bude vždycky naopak.

Codex rescriptus je služba. Mezistupeň mezi autorem a čtenářem. Je to… řekněme, že je to nepravidelné nakladatelství. Nemáme jasné zaměření ani ediční plán, ale dobrou vůli. Codex rescriptus chce vydávat knihy jako vedlejší produkt mezilidských vazeb – rodinných, přátelských a těch vřelých pracovních. Nic nás nenutí vydávat knížky. Jen to, že se nám čas od času zachce – a někdo z našich příbuzných či přátel má zrovna rukopis, který stojí za vydání.

jsme zvídaví, veselí i přemýšliví jsme zvídaví, veselí i přemýšliví jsme zvídaví, veselí i přemýšliví jsme zvídaví, veselí i přemýšliví naše práce je pečlivá a přesná, ale vždy je v ní dost místa pro poezii naše práce je pečlivá a přesná, ale vždy je v ní dost místa pro poezii naše práce je pečlivá a přesná, ale vždy je v ní dost místa pro poezii naše práce je pečlivá a přesná, ale vždy je v ní dost místa pro poezii zvládáme úkoly malé, úctyhodné i ty zdánlivě spletité zvládáme úkoly malé, úctyhodné i ty zdánlivě spletité zvládáme úkoly malé, úctyhodné i ty zdánlivě spletité a jakkoliv najít cestu je někdy složité, daří se nám ji nacházet a jakkoliv najít cestu je někdy složité, daří se nám ji nacházet a jakkoliv najít cestu je někdy složité, daří se nám ji nacházet

 

jsme zvídaví, veselí i přemýšliví

jsme zvídaví, veselí i přemýšliví

jsme zvídaví, veselí i přemýšliví

naše práce je pečlivá a přesná, ale vždy je v ní dost místa pro poezii

naše práce je pečlivá a přesná, ale vždy je v ní dost místa pro poezii

nanše práce je pečlivá a přesná, ale vždy je v ní dost místa pro poezii

naše práce je pečlivá a přesná, ale vždy je v ní dost místa pro poezii

zvládáme úkoly malé, úctyhodné i ty zdánlivě spletité

zvládáme úkoly malé, úctyhodné i ty zdánlivě spletité

zvládáme úkoly malé, úctyhodné i ty zdánlivě spletité

a jakkoliv najít cestu je někdy složité, daří se nám ji nacházet

a jakkoliv najít cestu je někdy složité, daří se nám ji nacházet

a jakkoliv najít cestu je někdy složité, daří se nám ji nacházet